Skip to main content

                   

 

差傳月禱會 (2017年7月份)

16/07/2017 10:30
16/07/2017 11:15
Asia/Hong Kong

 

差傳月禱會

日  期:  2017年 7月 16日 (主日)

時  間:  早上 10:30 - 11:15

地  點:  宣道會興華堂 - 禮堂

 

本月差傳月禱會的主題為「湖北事工分享」,敬請弟兄姊妹踴躍出席。