Skip to main content

                   

 

2016年差傳愛筳分享會

19/11/2016 19:30
19/11/2016 21:00
Asia/Hong Kong

 

2016年差傳愛筳分享會

日  期:  11月 19日 (六)

時  間:  19:30 - 21:00

地  點:  宣道會興華堂

費  用:  全免

 

本堂與西馬工場本地同工黃國德傳道一家舉行愛筳分享會,歡迎弟兄姊妹出席,費用全免,有興趣的弟兄姊妹可到辦事處報名。